Austin-Sparks.net

THEODORE W. AUSTIN-SPARKS (1888-1971) lämnade efter sig ett rikt mått av texter som är fulla av Kristi liv, visdom och uppenbarelse. Vårt mål är att förse vår generation med en komplett samling material från T. Austin-Sparks tjänst. När vi nu har fått att del av allt som han sagt och skrivit, vill vi gärna ge allt vidare här på nätet för att församlingen ska styrkas och stadfästas på det att Kristus i allt ska vara den främste.

Något om T. Austin-Sparks